maandag 23 april 2012

Sociale media om kosten te besparen … Welke mogelijkheden zie je?

Ronde 3, tafel Y

Een van de drie personen aan tafel skypet en twittert privé, de andere twee deelnemers niet. Voor allen aan tafel geldt dat we wel de ontwikkelingen bijhouden en volgen waar jongeren mee bezig zijn, maar we gaan er (nog) niet vol in mee. Je moet wel bij jezelf blijven en daarin keuzes durven maken is het standpunt.
De vergelijking wordt gemaakt met autorijden. Je kunt wel uit een boekje leren hoe je een auto moet besturen, maar echt autorijden leer je pas in de praktijk. Dat zou er juist wel voor pleiten om volop mee te doen op het web. Sociale media moet je zelf ervaren om mediawijzer te kunnen worden.
Internet overbrugt afstanden. Videoconferencing zou een uitkomst zijn voor diegenen die niet naar een regiovergadering of Landelijke Dag kunnen komen. En wie heeft er tegenwoordig geen drukke agenda en vindt het moeilijk om de mediatheek bij afwezigheid te moeten sluiten? Het is vooral erg praktisch en bespaart op reistijd en -kosten. Is er al een regiogroep dier hier al ervaring mee heeft?
Maar laten we het intersociale aspect niet uitvlakken. Het is ook gewoon heel gezellig om elkaar IRL te ontmoeten en bij te praten.
Wie meer over dit onderwerp wil weten, moet maar even googelen op kostenbesparing  + "sociale media". Andere leestips:  "En nu online ...." of  “Omdat het werkt!” 

Wat zijn vijf belangrijke boodschappen die leerlingen moeten weten als het gaat om etiquette in het gebruik van sociale media?

Ronde 2, tafel Y
Om uit de losse pols even vijf punten op te noemen viel nog niet mee, vooral omdat we het vanuit het perspectief van leerlingen moesten bekijken. Omdat ik in de zaal geen verbinding kon krijgen heb ik als verslaglegger een aantal punten in Word genoteerd, en thuis nog even gespiekt op internet.
De meest relevante punten die we ter plekke konden bedenken waren:
1.    Doe op het internet niet wat je ook in het echte leven niet zou doen.
2.    De ontvanger ziet geen lichaamstaal, dus de boodschap kan anders overkomen (deels te ondervangen met emoticons).
3.    Denk eerst goed na voor je op iets of iemand reageert op het internet.
4.    Het gebruik van apparaten (constant online zijn) kan voor je omgeving heel asociaal zijn (in gezelschap, in de trein).
Het hele fenomeen etiquette in het gebruik van sociale media is trouwens samen te vatten in één woord:
nettiquette.

De tien geboden voor goed gedrag op het internet en gedragregels voor goed e-mailgebruik kun je nalezen op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette

En bekijk dit filmpje eens op het weblog van Jeroen Gerth (gevalletje van 'serendipity' maar de moeite waard om in de gaten te houden). Het filmpje zal leerlingen zeker aanspreken!

vrijdag 20 april 2012

Co-creatie-project vanuit bibliotheken

Via een cocreatie workshop tijdens de personeelsbijeenkomst van Theek5 (Bibliotheek Oosterhout) gaan de deelnemers een inspiratiepublicatie Digitale Media Voor Bibliotheken maken. Maar het gaat verder dan Theek5. Ook jij kunt meedoen. Meer informatie: klik hier.

Sociale media en projecten op school

Workshop ronde 3, Tafel Z


De vraag:
Binnen de school zijn waarschijnlijk regelmatig projecten door en met leerlingen. Hoe zou je als mediathecaris aan kunnen sluiten door een sociale media-component toe te voegen die meerwaarde biedt bij het project?Onze gedachten hierover:
Een eerste vereiste is dat de mediathecaris op de hoogte is van de diverse projecten. De ideale situatie zou zijn als de docent een concrete vraag neerlegt. Zo niet dan kan de mediathecaris de docent attenderen op een social media-component die iets kan toevoegen aan het project. Ook ondersteuning van docenten en studenten bij gebruik van de diverse media is een optie (introductieles bijv. over het maken van een blog, mogelijkheden én gevaren van facebook, gebruik van twitter, attenderen op digitale bronnen rond een bepaald thema m.b.v. scoop.it, bronnen voorselecteren met Delicious, studenten zelf een bronnenverzameling laten samenstellen in Delicious enz., enz.)

Ook wordt er opgemerkt dat er vaak geen ruimte voor de ondersteuning die we kunnen bieden omdat daar in het lesprogramma geen tijd voor is.

Controleren en handhaven bij regels?

De vraag:
Als de school regels opstelt over het gebruik van sociale media, hoe voorkom je dan dat je voortdurend alleen maar aan het controleren en handhaven bent?


Onze gedachten daarover::
Wij vonden de vraag wel een beetje suggestief. Deze leidt het antwoord een beetje in de richting van ons antwoord. Wij zijn ons daar echter van bewust en zijn niet vanwege de vraagstelling op onderstaand antwoord uitgekomen, maar uit eigen overtuiging.

De vraag is of je wel zoveel moet reguleren. Door algemene regels te stellen dwing je de student om zelf na te denken over waar de grenzen liggen. Verwijzen dus naar algemene normen en waarden. Door allerlei zaken expliciet te noemen daag je de student uit om situaties/gevallen te bedenken waar de regel niet op van toepassing is. Daardoor ontstaat er een soort spiraal met steeds strengere regels om telkens weer de gaten die de studenten in de regel hebben gevonden te dichten. En dan ben je uiteindelijk alleen nog maar met deze regeltjes bezig, hetgeen de sfeer niet ten goede komt.

Veel regels dwingt ook tot handhaven. kun je niet handhaven dan zijn de regels een dode letter en hebben geen zin. We hebben als mediathecarissen natuurlijk wel een rol bij bewustmaking m.b.t. deze regels. Uitleggen waarom deze regels er zijn kan er aan bijdragen dat ze beter nageleefd worden. Ook aandacht hiervoor in de mediawijsheidslessen dragen bij aan die bewustmaking van de regels m.b.t. het gebruik van social media.


Workshop ronde 2, Tafel Z

Ergernissen en oplossingen bij sociale media

De volgende ergernissen kwamen aanbod: afleiding, verleiding om iets anders te doen; leidt tot rumoer en onrust; niet schoolwerk gerelateerd; aantasting van de privatie. Maar vooral het is nog niet ingepast in didactiek van de lessen.

De oplossing was "Mediawijsheid" vanaf de 1e klas implementeren.

Een mooi voorbeeld om de privatie van Facebook aan de kaak te stellen is: "elke leerling maakt een eigen facebookpagina op papier. Met alle gegevens die ze aan faceboek zouden toevertrouwen, dus telefoonnummer, foto, huisnummer enz. Daarna worden alle pagina's in de gangen van de school gehangen zodat iedereen dit kan lezen. Hierover heb je heel snel een discussie!!!!".

Sociale media op de schoolkaart zetten

Het is wel zo belangrijk dat de mediathecaris de sociale media (S.M.) als hulpmiddel, om te komen tot goed onderwijs, onderschrijft. Ander wordt dit lastig om de S.M. bespreekbaar te maken.
Een middel om de S.M. als thema op de schoolkaart te zetten is om gezamenlijk te komen tot het opstellen van een protocol 'Social Media'. Hierin kan schoolbreed gepraat worden over de meerwaarde en de functionaliteit van  verschillende S.M.-vormen in de school. Welke worden wel/niet ingezet en op welke manier. Alle aspecten kunnen aan de orde komen.
Dit alles hangt af van de goodwill van het management en je eigen belang hierin.