maandag 23 april 2012

Sociale media om kosten te besparen … Welke mogelijkheden zie je?

Ronde 3, tafel Y

Een van de drie personen aan tafel skypet en twittert privé, de andere twee deelnemers niet. Voor allen aan tafel geldt dat we wel de ontwikkelingen bijhouden en volgen waar jongeren mee bezig zijn, maar we gaan er (nog) niet vol in mee. Je moet wel bij jezelf blijven en daarin keuzes durven maken is het standpunt.
De vergelijking wordt gemaakt met autorijden. Je kunt wel uit een boekje leren hoe je een auto moet besturen, maar echt autorijden leer je pas in de praktijk. Dat zou er juist wel voor pleiten om volop mee te doen op het web. Sociale media moet je zelf ervaren om mediawijzer te kunnen worden.
Internet overbrugt afstanden. Videoconferencing zou een uitkomst zijn voor diegenen die niet naar een regiovergadering of Landelijke Dag kunnen komen. En wie heeft er tegenwoordig geen drukke agenda en vindt het moeilijk om de mediatheek bij afwezigheid te moeten sluiten? Het is vooral erg praktisch en bespaart op reistijd en -kosten. Is er al een regiogroep dier hier al ervaring mee heeft?
Maar laten we het intersociale aspect niet uitvlakken. Het is ook gewoon heel gezellig om elkaar IRL te ontmoeten en bij te praten.
Wie meer over dit onderwerp wil weten, moet maar even googelen op kostenbesparing  + "sociale media". Andere leestips:  "En nu online ...." of  “Omdat het werkt!” 

Wat zijn vijf belangrijke boodschappen die leerlingen moeten weten als het gaat om etiquette in het gebruik van sociale media?

Ronde 2, tafel Y
Om uit de losse pols even vijf punten op te noemen viel nog niet mee, vooral omdat we het vanuit het perspectief van leerlingen moesten bekijken. Omdat ik in de zaal geen verbinding kon krijgen heb ik als verslaglegger een aantal punten in Word genoteerd, en thuis nog even gespiekt op internet.
De meest relevante punten die we ter plekke konden bedenken waren:
1.    Doe op het internet niet wat je ook in het echte leven niet zou doen.
2.    De ontvanger ziet geen lichaamstaal, dus de boodschap kan anders overkomen (deels te ondervangen met emoticons).
3.    Denk eerst goed na voor je op iets of iemand reageert op het internet.
4.    Het gebruik van apparaten (constant online zijn) kan voor je omgeving heel asociaal zijn (in gezelschap, in de trein).
Het hele fenomeen etiquette in het gebruik van sociale media is trouwens samen te vatten in één woord:
nettiquette.

De tien geboden voor goed gedrag op het internet en gedragregels voor goed e-mailgebruik kun je nalezen op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette

En bekijk dit filmpje eens op het weblog van Jeroen Gerth (gevalletje van 'serendipity' maar de moeite waard om in de gaten te houden). Het filmpje zal leerlingen zeker aanspreken!

vrijdag 20 april 2012

Co-creatie-project vanuit bibliotheken

Via een cocreatie workshop tijdens de personeelsbijeenkomst van Theek5 (Bibliotheek Oosterhout) gaan de deelnemers een inspiratiepublicatie Digitale Media Voor Bibliotheken maken. Maar het gaat verder dan Theek5. Ook jij kunt meedoen. Meer informatie: klik hier.

Sociale media en projecten op school

Workshop ronde 3, Tafel Z


De vraag:
Binnen de school zijn waarschijnlijk regelmatig projecten door en met leerlingen. Hoe zou je als mediathecaris aan kunnen sluiten door een sociale media-component toe te voegen die meerwaarde biedt bij het project?Onze gedachten hierover:
Een eerste vereiste is dat de mediathecaris op de hoogte is van de diverse projecten. De ideale situatie zou zijn als de docent een concrete vraag neerlegt. Zo niet dan kan de mediathecaris de docent attenderen op een social media-component die iets kan toevoegen aan het project. Ook ondersteuning van docenten en studenten bij gebruik van de diverse media is een optie (introductieles bijv. over het maken van een blog, mogelijkheden én gevaren van facebook, gebruik van twitter, attenderen op digitale bronnen rond een bepaald thema m.b.v. scoop.it, bronnen voorselecteren met Delicious, studenten zelf een bronnenverzameling laten samenstellen in Delicious enz., enz.)

Ook wordt er opgemerkt dat er vaak geen ruimte voor de ondersteuning die we kunnen bieden omdat daar in het lesprogramma geen tijd voor is.

Controleren en handhaven bij regels?

De vraag:
Als de school regels opstelt over het gebruik van sociale media, hoe voorkom je dan dat je voortdurend alleen maar aan het controleren en handhaven bent?


Onze gedachten daarover::
Wij vonden de vraag wel een beetje suggestief. Deze leidt het antwoord een beetje in de richting van ons antwoord. Wij zijn ons daar echter van bewust en zijn niet vanwege de vraagstelling op onderstaand antwoord uitgekomen, maar uit eigen overtuiging.

De vraag is of je wel zoveel moet reguleren. Door algemene regels te stellen dwing je de student om zelf na te denken over waar de grenzen liggen. Verwijzen dus naar algemene normen en waarden. Door allerlei zaken expliciet te noemen daag je de student uit om situaties/gevallen te bedenken waar de regel niet op van toepassing is. Daardoor ontstaat er een soort spiraal met steeds strengere regels om telkens weer de gaten die de studenten in de regel hebben gevonden te dichten. En dan ben je uiteindelijk alleen nog maar met deze regeltjes bezig, hetgeen de sfeer niet ten goede komt.

Veel regels dwingt ook tot handhaven. kun je niet handhaven dan zijn de regels een dode letter en hebben geen zin. We hebben als mediathecarissen natuurlijk wel een rol bij bewustmaking m.b.t. deze regels. Uitleggen waarom deze regels er zijn kan er aan bijdragen dat ze beter nageleefd worden. Ook aandacht hiervoor in de mediawijsheidslessen dragen bij aan die bewustmaking van de regels m.b.t. het gebruik van social media.


Workshop ronde 2, Tafel Z

Ergernissen en oplossingen bij sociale media

De volgende ergernissen kwamen aanbod: afleiding, verleiding om iets anders te doen; leidt tot rumoer en onrust; niet schoolwerk gerelateerd; aantasting van de privatie. Maar vooral het is nog niet ingepast in didactiek van de lessen.

De oplossing was "Mediawijsheid" vanaf de 1e klas implementeren.

Een mooi voorbeeld om de privatie van Facebook aan de kaak te stellen is: "elke leerling maakt een eigen facebookpagina op papier. Met alle gegevens die ze aan faceboek zouden toevertrouwen, dus telefoonnummer, foto, huisnummer enz. Daarna worden alle pagina's in de gangen van de school gehangen zodat iedereen dit kan lezen. Hierover heb je heel snel een discussie!!!!".

Sociale media op de schoolkaart zetten

Het is wel zo belangrijk dat de mediathecaris de sociale media (S.M.) als hulpmiddel, om te komen tot goed onderwijs, onderschrijft. Ander wordt dit lastig om de S.M. bespreekbaar te maken.
Een middel om de S.M. als thema op de schoolkaart te zetten is om gezamenlijk te komen tot het opstellen van een protocol 'Social Media'. Hierin kan schoolbreed gepraat worden over de meerwaarde en de functionaliteit van  verschillende S.M.-vormen in de school. Welke worden wel/niet ingezet en op welke manier. Alle aspecten kunnen aan de orde komen.
Dit alles hangt af van de goodwill van het management en je eigen belang hierin.

donderdag 19 april 2012

De overkill aan informatie

Er zijn vele vormen van sociale media, je krijgt veel info en hoe verwerk je dat allemaal.
Zijn er voor leerlingen niet teveel plaatsen waar ze info vandaan moeten halen.
Een omgeving waar ze alles kunnen halen lijkt ons ideaal.

Wat zou de schoomediathecaris minimaal moeten weten?

www.wikiwijs.nl, als bron van lesmateriaal

facebook, ook eventueel hyves (basisschool) en LinkedIn kennen.
- veiligheid van faceboek

twitter, weten wat het is....

de vraag was:
I. Wat zou een mediathecaris minimaal over sociale media moeten weten of met sociale media moeten kunnen/doen om op een goede manier de functie in te blijven vullen?

ronde twee, tafel I

Rol van de mediathecaris


Samenwerking zoeken, Werkgroep vormen,met mentoren, docenten, mediathecaris, mediacoach;
Mediathecaris/mediacoach is begeleider en geeft instructie, mentor/docent geeft les en bespreekt de informatievaardigheden en de thema's rondom mediawijsheid;
Verschillende werkvormen toepassen;
Gebruik maken van bestaand materiaal en evt. aanpassen.

Sociale media gebruiken of de ELO?

Waarom zou je sociale media inzetten als de school over een goede Elektronische Leeromgeving beschikt?

Faceboek en twitter is interactief, leerlingen en collega's kunnen makkelijk reageren op wat je publiceert. In een ELO heb je minder mogelijkheid voor reactie, het is vaak omslachtiger voor de leerlingen. Reageren op faceboek gaat snel...

De vraag is of je tijd wilt besteden aan deze sociale media. Het maakt ook uit of je reacties krijgt.

Wat zou er in mijn taakomschrijving moeten komen staan over sociale media?

Iedere maand wordt een workshop gegeven in de mediatheek over social media aan leerlingen en andere belangstellenden. De voor- en nadelen over het gebruik ervan worden toegelicht.

Tafel W

Hoe zou je gebruik willen maken van sociale media?

In een gesloten omgeving, op de website van bmo vragen durven stellen waar anderen (specialisten) op kunnen reageren en alle leden via een alert worden geattendeerd als er iets nieuws is, zowel vraag als antwoord.

Zijn wij deskundig op het gebied van sociale media?

we kunnen pas als deskundige gezien worden als we  weten hoe het werkt en er meer mee werken.
Het moet je interesse hebben.
Er is een drempel om iets te plaatsen.

Als je een account hebt moet je dit actief beheren en reclame maken.Twitterberichten delen met de Openbare Bibliotheek kan aardig zijn. Hierdoor kun je van elkaars ondernemen op de hoogte blijven. Je weet wat de ander doet en wat ze kwijt willen. Kan op het moment dat je zelf uitkiest.
Het gesprek met contactpersonen wordt daardoor niet vervangen.
Mogelijke samenwerking met de OB: als school zou je YouTubefilmpjes kunnen leveren aan de catalogus van de OB. Of boekrecensies. Aan de andere kant zijn er al veel sites, ook met materiaal van scholieren, zoals boekverslagen, recensies.

Eigen devices

Voordelen gebruik van eigen devices door leerlingen binnen de school zijn:
1. voor school is het een goedkope oplossing
2. school hoeft geen onderhoud te plegen

Nadelen gebruik van eigen devices door leerlingen binnen de school zijn:
1. overcapaciteit van het netwerk
2. geen controle wat er op gezet wordt  door leerlingen
3. geen controle wanneer het gebruikt wordt
4. fraudegevoelig

Wat doe je al met sociale media?

Er wordt wisselend gebruik gemaakt van sociale media. 1 persoon heeft een aparte twitteracount voor school.Verder wordt gebruik gemaakt van Ning en van Yahougroepen van de regio

Opvoeding

Het social media protocol van de school respecteren en goed uitleggen aan de medewerkers.
Om te inspireren de medewerkers met elkaar een sociaal medium uit laten proberen bijv. een blog.

Hoe om te gaan met leeftijdsverschil mbt social media

In onderbouw meer informatie geven over de social media (de gevaren, de voordelen etc), dus meer opvoedend en in de bovenbouw het meer inzetten in de les.
In de onderbouw zouden lessen mediawijsheid in het lesprogramma moeten zitten. Hierin moeten docenten en mediathecarissen nauw samen werken.
Het gebruik van social media is niet leeftijdsgebonden, maar belangrijk is dat men weet wat men doet voordat het gebruikt wordt

De grote vier

H. Wat is, gezien vanuit de rol van mediathecaris, het belangrijkste verschil tussen de grote vier: LinkedIn, Facebook, Twitter en Hyves?
 
De meeste jongeren zitten op facebook en twitteren dus dat is voor de mediathecaris het beste communicatiemiddel. Twitter kan je gebruiken voor hele korte berichten!

Als(vaak)solitaire mediathecaris kunnen we veel meer elkaars kennis en ervaring benutten. Welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?

Ning kun je wel bezoeken en raadplegen, maar er is vaak te weinig tijd. Eigenlijk moet je nieuwe gewoontes aanleren om prioriteren maken om er tijd voor te hebben.
Waarom lezen we alleen en zetten we daar zelf niets erop? Misschien valse bescheidenheid of angst voor reacties. Wordt dit misschien over 30 jaar anders, kijken we daar met z'n allen anders tegenaan. We vragen onszelf ook af hoe zichtbaar wil je zijn online? Wat doe je wel en niet digitaal.
Waarom delen we niet meer van wat we zelf ontwikkelen aan lessen en informatie? Zijn we deskundig? Natuurlijk, want we werken al jaren in een onderwijsomgeving en kennen ons vak! Als we met leden in een afgeschermd omgeving kunnen delen, dan weten we ook wie eventueel gebruik gaat maken van wat we delen. Als we met vakcollega's in een beschermde omgeving kunnen beginnen, dan is er meer veiligheid en misschien levert daar delen meer opbrengsten.

Professionaliering

Mediacoach: is vooral veel op PO gericht.
23 onderwijsdingen mogelijk beter geschikt voor mediathecarissen VO
Verder gewoon veel experimenteren en uitproberen; daar leer je ook veel van.

Rol leerlingen en implementatie sociale media

Vraag: Welke bijdrage zouden leerlingen zelf kunnen geven aan het implementeren van sociale media bij docenten n hoe geven we dag vorm?

Antwoord: luister heel goed naar de leerling. Overschat ze niet. Leerlingen zijn heel handig in het inzetten van online toepassingen. Bijvoorbeeld delen op Facebook. Maar wij kunnen ze weer het een en ander leren over privacy, het zoeken van informatie. Je kunt sociale media ook heel goed inzetten in je les. Je kunt leerlingen inzetten als hulp. Laat leerlingen je leren om een prezi te maken. Als je je kwetsbaar opstelt zijn ze heel erg bereid om je te helpen.
Het zou mooi zijn als we van elkaar kunnen leren.
Deel van de mediatheken verbiedt elk gebruik wat niet educatief is. Gebruiken een meekijk programma. Is geen afspraak op papier, maar in het gebruik. Streng, maar vriendelijk.
Is lastig, want bijvoorbeeld YouTube wordt soms voor school gebruikt en soms niet. Betekent in gesprek blijven met leerlingen en docenten.
Andere scholen/mediatheken gebruiken zelf sociale media en dan is het voor leerlingen ook toegestaan. Ook daar gaat schoolwerk voor ander werk. Is soms een kwestie van schipperen.
Scholen werken niet/nauwelijks met blokkeren van sites.
Iedereen ziet wel het belng van neiuwe ontwikkelingen.

hoe kunnen we van elkaar leren.....

Via ning of web 2.0 kunnen we elkaar op de hooge houden. Via de regiogroep houden we elkaar ook op de hoogte, bv. door middel van een yahoo account. Door elkaar te volgen kunnen we de lijnen ook erg kort houden en snel contact zoeken. Dit blog is ook een heel goed middel. We moeten gewoon met z'n allen over een drempel heen en DOEN. Kennis maken met social media door het volgen van 23 onderwijsdingen kan hier goed bij helpen en zorg dat je op de hoogte blijft.

Elkaars ervaringen delen

Best practices met elkaar delen. Zodat niet elke school opnieuw het wiel moet uitvinden. Hierdoor kan je elkaar ook aanvullen.

 Tafel A

Medium voor mediatheek

twitter klinkt heel interessant, hoe houd je het allemaal bij.
Hoe houd je het professioneel.
twitter en fb sluit meer aan bij belevingswereld
wat is het doel

Goede thema’s om informatie over te delen


Wat zijn goede thema’s om informatie over te delen met je doelgroepen als mediathecaris via sociale media?


 • lessen informatievaardigheden/mediaeducatie
 • aanwinsten
 • nieuwe apps
 • relevantie websites
 • ict innovaties
 • ict gerealteerd aan onderwijs
 • onderwijsvernieuwingen
 • informatievernieuwingen richting docenten
 • praktische zaken
 • mediatheek organisatorische zaken

Geschikte media voor contacten vakgenoten

Er wordt gebruik gemaakt van Yahoo groepen binnen de regiogroepen. Er zijn groepen die samen met de Openbare Bibliotheek op een groep zitten. verder wordt er ook gekeken en door sommige ook actief gebruik gemaakt van ning. gebruik wordt er ook gemaakt van Facebook van de Openbare Bibliotheek
Meest geschikte media is volgens ons zowel ning als Yahoogroepen binnen een regio . Ook wil men meer gebruik gaan maken van een forum van onze BMO (LWSVO)

Social media inzetten in het schoolse leren

- Politici volgen via twitter en de gevolgen van een tweet onderzoeken
- Wrts: woordjes leren (lijsten delen met anderen)
- Biodebat: debatteren met verschillende scholen over biologie. (voor 4h en 4 vwo)
- Samen een boek schrijven (soort kettingboek) met verschillende klassen
- Leeskring via social media, evt met e-book
- Boektrailer maken
- In een groepje een wiki maken over een bepaald onderwerp
- een korte tekst in een tweet (140 tekens) samenvatten

Verschil tussen de grote vier

H. Wat is, gezien vanuit de rol van de mediathecaris, het belangrijkste verschil tussen de grote vier: Linkedln, Facebook, Twitter en Hyves?

De manier waarop ze met jou en met de informatie omgaan. De doelgroep van alle vier is anders

Hoe maak je een keuze uit het brede aanbod van sociale media?

Een idee om op school een bepaalde tijd gebruik te maken van één medium bijv. twitter, en schoolbreed hier aandacht aan te besteden.
Een soort project ervan te maken.Een actieve rol is hier weggelegd voor de leerlingen die tenslotte meestal al ruime ervaring met deze media hebben. Je kan ze dan stimuleren zich er meer in te verdiepen dus ook in de gevaren ervan.
Daarna gezamelijk regels voor gebruik van deze media vaststellen.

Koudwatervrees overwinnen om met sociale media

H. Wat kan helpen de koudwatervrees te overwinnen om met sociale media aan de slag te gaan?
Een workshop volgen, gewoon doen en mensen moeten er het nut (gebruik in school) van inzien. Ons erin verdiepen hoe jongeren ermee omgaan! Met een groep mensen alleen bv. via facebook te gaan communiceren dan leer je het spelenderwijs. Wij belden vroeger ook urenlang...... Juist via jongeren kom je achter een heleboel dingen!

Hoe ga je om met afleiding door sociale media?

Veel toezicht.
Meekijksoftware werkt alleen op vaste PC? Op losse tablets is dit niet mogelijk? Kan de meekijksoftware ook op tablets geïnstalleerd worden?
De opdracht zo uitdagend en uitgebreid maken dat leerlingen gedwongen worden om er aan te blijven werken.
Veel aandacht voor opvoeding m.b.t. leerhouding - werkhouding - mediawijsheid.
Mediatheek is een werkruimte. Kletsen, analoog of digitaal moet in de aula.

Aparte aanvullende afspraken en regels?

Moeten er aparte aanvullende afspraken en regels komen op school voor gebruik sociale media? Moet daarin verschil gemaakt worden tussen het klaslokaal en de schoolmediathecarissen.

Op de ene school mag alles, Hyves, YouTube etc. Op de andere mag alleen met sociale media gewerkt worden gekoppeld aan de les. Een derde school daar mogen leerlingen nergens op tenzij ze het nodig hebben voor opdrachten. Dan heb je de naam van de leerling en weet je waar naar hij/zij mee bezig is.
Het is heel moeilijk om strikte scheiding aan te brengen tussen het wel of niet gebruiken van bepaalde media. Hangt sterk af van de faciliteiten die je moet bieden. Mediatheek moet een plek kunnen zijn waar leerlingen rustig kunnen werken. Zit een leerling alleen op YouTube en hindert ie daarmee een leerling die echt iets moet doen voor de les, dan moet hij of zij zich aanpassen aan degene die voor de les iets moet.
Maar heb je 60 leerlingen in een zelfstudieuur dan zijn strikte regels nodig anders kun je onvoldoende overzicht houden.
Als gebruik media in de les of lesgerelateerd nodig is dan hebben ze er geen problemen mee.
Zinvol gebruiken voor de les is belangrijk.
Je kunt onderwijs en sociale media niet scheiden. Het is onderdeel van het dagelijks leven van leerlingen. Daar moet je als school in mee gaan. Maar leer ze er bewust mee om te gaan. Geef lessen mediawijsheid en informatievaardigheden.

Ronde 2, tafel D

Bijdrage informatievaardigheden 2c

Een curriculum is niet overal in te voeren. Bij sommige scholen is de samenwerking met docenten en hun bereidwilligheid niet optimaal.
Wel worden er introductielessen gegeven voor de brugklassen maar daar blijft het vaak bij.Er wordt op 1school voorzichtig in samenwerking met docenten regels gemaakt voor informatievaardigheden. dit is niet aan de hand van de leerlijn informatievaardigheden.

Gebruiken we sociale media in het werk?

Het begint te komen. Een enkele mediatheek of school twittert of blogt. Eén mediathecaris doet voor de school de website, een mediablog, een Twitteraccount, Facebook en LinkedIn.

Sociale media voor PR

Sociale media: Twitter voor bijv. wannneer de mediatheek is gesloten, nieuwe boeken aanprijzen.
Maar niet te veel/vaak info op Twitter zetten.
Op sommige scholen is er een streng beleid wb mobieltjes, geen mobieltjes in de mediatheek!
Op een andere school lopen leerlingen met hun mobieltje waarop de boekenliijst staat langs de boekenplanken om een boek uit te zoeken, is toch handig? Een facebook account van de mediatheek lijkt ons niet echt handig.
Een twitteraccount van de mediatheek met een blog lijkt ons een hele mooie combi.

Sessie 2 Tafel R

Vijf belangrijke boodschappen voor leerlingen over social media

1. Geen privegegevens plaatsen
2. Wat je er op zet kun je er heel moeilijk of helemaal niet meer af halen
3. Niet iedereen is wie hij zegt dat hij is.
4. Houd je wachtwoord en inlog prive
5. Je bent verantwoordelijk voor alles wat je plaatst.

Hoe kun je op de hoogte blijven van wat jongeren doen met sociale media?

Zelf proberen je de eigen achterstand die je hebt als digitale immigrant bij te werken door cursussen te volgen en de verschillende sociale media zelf te gebruiken. Lees wat erover wordt gepubliceerd in de verschillende media. Voorbeelden: Hey what 's app? RSS feeds,
Scoop.it is een soort digitale knipselkrant die je zelf aanmaakt met onderwerpen waar je belangstelling voor hebt. Het kan heel veel tijd kosten, maar je moet daarin keuzes maken.
Contact leggen met leerlingen over waar ze mee bezig zijn. Jongeren gebruiken allerlei nieuwe communicatiemiddelen om samen te werken en contact te houden met medeleerlingen. Door zelf ook gebruik te maken van bijvoorbeeld Facebook krijg je veel informatie over waar je contacten (familie, eigen kinderen, vrienden) mee bezig zijn. Zo blijven we op de hoogte van wat er nogal speelt onder de jongeren waarvoor we ons vak uitoefenen.

Gaan wij beroepsmatig om met social media?

De conclusie was kort en bondig. Nee.
Privé wel maar alleen om te volgen wat je er mee kunt doen en om onze leerlingen, kinderen en vrienden te "begluren".

Durf te vragen, durf te delen

De conclusie van onze tafel is dat we zelf nog heel weinig met social media doen, maar wel zouden willen. De school moet hiervoor wel voor open staan en de mogelijkheid bieden. Linked in wordt door een van de deelnemers veel genoemd als contactbron. Een mogelijkheid wordt besproken om ELO te linken aan social media zodat leerlingen er ook meer gebruik van maken. Zelf delen we nog geen of weinig info met collega's, terwijl daar wel behoefte aan is. Een enkeling is wel heel actief en ook heel enthousiast. Durven is niet het punt... Nu nog doen.

Voorbeeld: geef een korte pakkende titel

Begin de blog met het herhalen van de vraag (deze kun je 'copy-pasten' vanuit de lijst met vragen bij ronde 2 en ronde 3).

Voorbeeld: Wat zou helpen een keuze te maken uit het grote aanbod van sociale media? (Ronde 2, vraag A)

Beschrijf kort wat er binnen de groep aan tafel besproken is. Wat je deelt via de blog kan van alles zijn:
 • tips, aanbevelingen
 • conclusies
 • links naar bronnen die besproken zijn
 • vragen die naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het gesprek

vrijdag 13 april 2012

Opbrengst workshop 'Ook mediawijs met sociale media'

In deze blog publiceren deelnemers aan de workshop 'Ook mediawijs met sociale media' de opbrengst van de rondetafelgesprekken over ervaringen met en vragen en opinies in relatie tot het thema sociale media.

Met deze weblog hebben we aan het eind van de workshop de kennis en ideeën van alle deelnemers verzameld op een digitaal toegankelijke plek.

zondag 1 april 2012

Workshop ronde 3

Bespreek de vraag die hoort bij de tafel (A t/m Z) waarbij je aanschuift. Deel de opbrengst van de bespreking via de weblog.

A. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten als het gaat om het personeelsbeleid (aansturen en inspireren mediatheekmedewerkers) met betrekking tot sociale media?

B. Sociale media hebben vaak een persoonlijk karakter. Hoe ga je hiermee om, uitgaande van het idee dat je als professional een gepaste afstand moet handhaven tot leerlingen?

C. Welke sociale media vind je het meest geschikt als het gaat om het onderhouden van contacten met vakgenoten elders in het land?

D. Welke bijdrage zouden leerlingen zelf kunnen geven aan het 'implementeren' van sociale media bij docenten en hoe geven we dat vorm?

E. Hoe filter je niet-relevante informatie, onzin, ruis, zodat sociale media je vooral nuttige informatie oplevert?

F. Hoe zou je efficiënt kunnen volgen wat leerlingen en medewerkers op sociale media uiten over de school?

G. Welke betrokkenen bij de school zou je allemaal nodig hebben om een eigentijds sociale media-beleid tot stand te brengen?

H. Wat is, gezien vanuit de rol van mediathecaris, het belangrijkste verschil tussen de grote vier: LinkedIn, Facebook, Twitter en Hyves?

I. Waarom zou je sociale media inzetten als de school over een goede Elektronische Leeromgeving beschikt?

J. Wat zijn je vijf grootste ergernissen als het gaat om gebruik van sociale media binnen de school? En wat zou je hier als oplossing voor zien?

K. Hoe zou je om kunnen gaan met de leeftijdsverschillen binnen de school (bijvoorbeeld: onderbouw versus bovenbouw) met betrekking tot sociale media?

L. Jongeren zien ons niet zo snel als deskundigen op het gebied van sociale media? Hoe zouden we dat kunnen ombuigen?

M. Welke sociale media zijn het meest geschikt om op de hoogte te blijven van vakliteratuur?

N. Leerlingen zijn knoppenvaardig, maar zijn ze ook mediawijs? Op welke punten zie je vooral dat leerlingen ‘fouten’ maken?

O. Als (vaak) solitaire mediathecaris kunnen we veel meer elkaars kennis en ervaring benutten. Welke middelen zijn daarvoor het meest geschikt?

P. Welke mogelijkheden zijn er om je verder te professionelen op het gebied van sociale media in het kader van je functie. Zou bijvoorbeeld de opleiding tot Social Media Professional van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij interessant kunnen zijn?

Q. Hoe zou je de behoeften van je klanten (leerlingen, collega’s) met betrekking tot sociale media in beeld kunnen krijgen?

R. Wat zijn goede thema’s om informatie over te delen met je doelgroepen als mediathecaris via sociale media?

S. Hoe kun je als schoolmediathecaris sociale media inzetten voor de contacten met de lokale of regionale openbare bibliotheek?

T. Met sociale media kun je buiten de openingstijden als mediathecaris bereikbaar zijn. Wat biedt dat voor mogelijkheden? En onder welke voorwaarden zou je daar aan mee willen werken?

U. Wat zijn vijf belangrijke zaken die collega’s niet kennen of onvoldoende beheersen als het gaat om sociale media?

V. Hoe zouden we een beter beeld kunnen krijgen van specialismen van collega’s binnen onze beroepsgroep met betrekking tot sociale media?

W. Wat zijn de belangrijkste voors en tegens als het gaat om het gebruik van eigen devices door leerlingen binnen de school(mediatheek)?

X. Op welke manieren zouden we als schoolmediathecarissen het meest effectief van elkaar kunnen leren op het gebied van sociale media?

Y. Sociale media om op de kosten te besparen... welke mogelijkheden zie je? Voorbeeld: besprekingen via Skype om op reistijd/-kosten te besparen.

Z. Binnen de school zijn waarschijnlijk regelmatig projecten door en met leerlingen. Hoe zou je als mediathecaris aan kunnen sluiten door een sociale media-component toe te voegen die meerwaarde biedt bij een project?

Workshop ronde 2


Bespreek de vraag die hoort bij de tafel (A t/m Z) waarbij je aanschuift. Deel de opbrengst van de bespreking via de weblog.

A. Wat zou helpen een keuze te maken uit het grote aanbod van sociale media?

B. Hoe kunnen we collega’s en docenten enthousiasmeren die nu het nut nog niet inzien van het gebruik van sociale media?

C. Hoe kun je er als mediathecaris toe bijdragen dat het onderwerp ‘informatievaardigheden’ een plaats krijgt in het curriculum?

D. Moeten er aparte c.q. aanvullende afspraken en regels komen op school voor gebruik sociale media? Moet daarbij verschil gemaakt worden tussen het klaslokaal en de schoolmediatheek?

E. Hoe zorg je ervoor dat het onderhouden van sociale media je niet teveel tijd kost? Hoe zou het zelfs tijd kunnen opleveren?

F. Welke maatregelen moet je nemen om je privacy te waarborgen, als je met sociale media aan de slag gaat?

G. Met sociale media gaan werk en privé makkelijk door elkaar heen lopen. Hoe kun je daarmee verstandig omgaan?

H. Wat kan helpen de koudwatervrees te overwinnen om met sociale media aan de slag te gaan?

I. Wat zou een mediathecaris minimaal over sociale media moeten weten of met sociale media moeten kunnen/doen om op een goede manier de functie in te blijven vullen?

J. Wat doe je als de cultuur van de school is om alles rond sociale media te mijden, terwijl jij het belangrijk vindt het thema op de kaart te zetten?

K. Hoe zou je sociale media in kunnen zetten in het schoolse leren, bijvoorbeeld voor het vergroten van lees- en schrijfvaardigheden?

L. Via welk medium zou je leerlingen het best kunnen bereiken om ze meer te betrekken bij de schoolmediatheek? Waarom juist dat medium?

M. Hoe kun je interactie met de mediatheek stimuleren via sociale media?

N. Wat heb je nodig aan scholing/bronnen om je rol als sociale media-adviseur binnen de school op te kunnen pakken?

O. Hoe kun je op de hoogte blijven van wat jongeren doen met sociale media?

P. Als je gebruik van sociale media toelaat binnen de school, hoe zorg je er dan voor dat leerlingen zich niet verliezen in privé-gebruik?

Q. Wat zijn interessante toepassingen van sociale media voor leerlingen?

R. Welke sociale media kun je het best inzetten voor de PR en communicatie van je mediatheek?

S. Wat zijn de belangrijkste afspraken die je moet maken in het kader van sociale media-gebruik door leerlingen binnen de mediatheek?

T. Wat zijn de belangrijkste afspraken die je moet maken in het kader van sociale media-gebruik door medewerkers van de school (en de mediatheek)?

U. Hoe kunnen we sociale media inzetten om ook onze oorspronkelijke opdracht (leesbevordering, informatievaardigheden) in te vullen?

V. Hoe komen we op onze school snel tot een inhoudelijk goed pakket met lesmateriaal rond mediawijsheid en informatievaardigheden?

W. Wat zou er in mijn taakomschrijving moeten komen staan over sociale media?

X. Wat zijn de vijf belangrijkste boodschappen die leerlingen moeten weten over het veilig gebruik van sociale media?

Y. Wat zijn vijf belangrijke boodschappen die leerlingen moeten weten als het gaat om etiquette in het gebruik van sociale media?

Z. Als de school regels opstelt over het gebruik van sociale media, hoe voorkom je dan dat je voortdurend alleen maar aan het controleren en handhaven bent?

Workshop ronde 1


In ronde 1 gaat het om 'Durf te vragen, durf te delen', ofwel het uitwisselen van ervaringen, vragen en tips. Wat heb je collega’s te bieden, wat heb je collega’s te vragen? Deel de opbrengst via deze weblog.