zondag 1 april 2012

Workshop ronde 2


Bespreek de vraag die hoort bij de tafel (A t/m Z) waarbij je aanschuift. Deel de opbrengst van de bespreking via de weblog.

A. Wat zou helpen een keuze te maken uit het grote aanbod van sociale media?

B. Hoe kunnen we collega’s en docenten enthousiasmeren die nu het nut nog niet inzien van het gebruik van sociale media?

C. Hoe kun je er als mediathecaris toe bijdragen dat het onderwerp ‘informatievaardigheden’ een plaats krijgt in het curriculum?

D. Moeten er aparte c.q. aanvullende afspraken en regels komen op school voor gebruik sociale media? Moet daarbij verschil gemaakt worden tussen het klaslokaal en de schoolmediatheek?

E. Hoe zorg je ervoor dat het onderhouden van sociale media je niet teveel tijd kost? Hoe zou het zelfs tijd kunnen opleveren?

F. Welke maatregelen moet je nemen om je privacy te waarborgen, als je met sociale media aan de slag gaat?

G. Met sociale media gaan werk en privé makkelijk door elkaar heen lopen. Hoe kun je daarmee verstandig omgaan?

H. Wat kan helpen de koudwatervrees te overwinnen om met sociale media aan de slag te gaan?

I. Wat zou een mediathecaris minimaal over sociale media moeten weten of met sociale media moeten kunnen/doen om op een goede manier de functie in te blijven vullen?

J. Wat doe je als de cultuur van de school is om alles rond sociale media te mijden, terwijl jij het belangrijk vindt het thema op de kaart te zetten?

K. Hoe zou je sociale media in kunnen zetten in het schoolse leren, bijvoorbeeld voor het vergroten van lees- en schrijfvaardigheden?

L. Via welk medium zou je leerlingen het best kunnen bereiken om ze meer te betrekken bij de schoolmediatheek? Waarom juist dat medium?

M. Hoe kun je interactie met de mediatheek stimuleren via sociale media?

N. Wat heb je nodig aan scholing/bronnen om je rol als sociale media-adviseur binnen de school op te kunnen pakken?

O. Hoe kun je op de hoogte blijven van wat jongeren doen met sociale media?

P. Als je gebruik van sociale media toelaat binnen de school, hoe zorg je er dan voor dat leerlingen zich niet verliezen in privé-gebruik?

Q. Wat zijn interessante toepassingen van sociale media voor leerlingen?

R. Welke sociale media kun je het best inzetten voor de PR en communicatie van je mediatheek?

S. Wat zijn de belangrijkste afspraken die je moet maken in het kader van sociale media-gebruik door leerlingen binnen de mediatheek?

T. Wat zijn de belangrijkste afspraken die je moet maken in het kader van sociale media-gebruik door medewerkers van de school (en de mediatheek)?

U. Hoe kunnen we sociale media inzetten om ook onze oorspronkelijke opdracht (leesbevordering, informatievaardigheden) in te vullen?

V. Hoe komen we op onze school snel tot een inhoudelijk goed pakket met lesmateriaal rond mediawijsheid en informatievaardigheden?

W. Wat zou er in mijn taakomschrijving moeten komen staan over sociale media?

X. Wat zijn de vijf belangrijkste boodschappen die leerlingen moeten weten over het veilig gebruik van sociale media?

Y. Wat zijn vijf belangrijke boodschappen die leerlingen moeten weten als het gaat om etiquette in het gebruik van sociale media?

Z. Als de school regels opstelt over het gebruik van sociale media, hoe voorkom je dan dat je voortdurend alleen maar aan het controleren en handhaven bent?

4 opmerkingen:

 1. Blog, scoop.it!, twitteren via digibord, google apps, een kantoorapplicatie binnen school,

  BeantwoordenVerwijderen
 2. www.wikiwijs.nl, als bron van lesmateriaal

  facebook, ook eventueel hyves (basisschool) en LinkedIn kennen.
  - veiligheid van faceboek

  twitter, weten wat het is,

  BeantwoordenVerwijderen
 3. T. Wat zijn de belangrijkste afspraken die je moet maken in het kader van sociale media-gebruik door medewerkers van de school (en de mediatheek)?

  Heb als medewerker geen contact met leerlingen via privé-accounts van Facebook, Hyves, Twitter en dergelijke. Zorg voor een apart onderwijsaccount als je voor jouw vak met leerlingen wilt communiceren via één van die media.

  Probeer bij te houden wat er over jou (als medewerker van de school) en/of over de school wordt getweet, bijvoorbeeld via Twilert (www.twilert.com). Directieleden kunnen dan leerlingen uit hun eigen afdeling aanspreken als die negatieve uitlatingen doen over medeleerlingen, personeelsleden of de school. Dat aanspreken maakt leerlingen dan meteen bewust van het bereik en de impact van hun berichten.

  Verbied als school niet het gebruik van sociale media (inclusief smartphone), maar probeer gebruik te maken van de aantrekkingskracht die deze media hebben op jongeren. Het zijn krachtige communicatiemiddelen en bieden mogelijkheden om lesmateriaal in een andere vorm aan te bieden en te verwerken (bijvoorbeeld Soapbox, zie http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2011/11/brainstormen-en-vragen-stellen.html).

  Vraag als school toestemming aan de ouders (bijvoorbeeld op het aanmeldingsformulier) voor het gebruik van foto- en filmmateriaal van onderwijsactiviteiten voor promotionele en educatieve (docentencoaching) doeleinden. Zorg dat dit ook vermeld staat in de schoolregels/het leerlingenstatuut.
  Plaats ook in de schoolregels/het leerlingenstatuut de regel dat leerlingen toestemming nodig hebben van hun docent of een personeelslid in de ruimte om foto's en filmpjes te mogen maken waar andere mensen op komen te staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Op sommige scholen is begonnen met Facebook en Twitter in experimenteel stadium. Alleen als schoolaccount. Twitter voor korte mededelingen en Facebook voor bijv aanwinstenlijsten. Lastig om prive en school uit elkaar te houden. Je bent snel geneigd om op thuis op je schoolaccount te werken en op school doe je ook makkelijk iets voor thuis. Dit hoort echter wel bij deze werk vormen. Discussie over het belang van privacy. 23 onderwijsdingen zijn erg handig om veel van te leren of te durven.

  BeantwoordenVerwijderen