vrijdag 20 april 2012

Sociale media op de schoolkaart zetten

Het is wel zo belangrijk dat de mediathecaris de sociale media (S.M.) als hulpmiddel, om te komen tot goed onderwijs, onderschrijft. Ander wordt dit lastig om de S.M. bespreekbaar te maken.
Een middel om de S.M. als thema op de schoolkaart te zetten is om gezamenlijk te komen tot het opstellen van een protocol 'Social Media'. Hierin kan schoolbreed gepraat worden over de meerwaarde en de functionaliteit van  verschillende S.M.-vormen in de school. Welke worden wel/niet ingezet en op welke manier. Alle aspecten kunnen aan de orde komen.
Dit alles hangt af van de goodwill van het management en je eigen belang hierin.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten